7 January 2023

HaLove Open saturday

Judge
Petra Vyplelova 🇨🇿
Organizer
Anna Sobiecka

OPŁATY:

140 zł dwa dni jeden pies 120 zł jeden dzień jeden pies

Startowe opłacamy do: Związek Kynologiczny w Polsce. Oddział w Będzinie Ul.Chrobrego 3 42-500 Będzin Konto do wpłat: 84 1050 1360 1000 0090 8120 3458 Tytułem: Zawody Agility, nazwisko uczestnika

Startowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe oddziału ZKwP (AGILITY) nie później niż w terminie do 03.01.2023 (Liczy się wpływ pieniędzy na konto Oddziału).

Brak opłaty spowoduje usunięcie zawodnika z listy i przyjęcie zawodnika z listy rezerwowej. Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie. Zgłoszenie można samodzielnie wycofać do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, czyli do 02.01.2023 na stronie zawody.agilife.pl

Potwierdzenie opłaconego startowego i opłaconej składki członkowskiej należy przesłać na agilife@hi-low.eu


ENG: For those making na international transfer for the competition: PL 62 1050 1360 1000 0090 8120 3466

Starting Fee: 30 euro-2 days, 25 euro -1 day The entry fee should be transferred to the bank account above and the confirmation sent till 03.01.2023 on agilife@hi-low.eu